Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

BÍ PÁIRTEACH

Ní leor an uair seo a bheith ag súil le todhchaí níos fearr. An uair seo ní mór dúinn ar fad ár gcuid den fhreagracht a ghlacadh orainn féin agus ár dtodhchaí a chinneadh. Is ar an gcúis sin go n-iarraimid ort an babhta seo a ghabháil ort féin vótáil agus cabhrú trína chur ina luí ar dhaoine eile é sin a dhéanamh chomh maith.

Tapaigh an deis anois mar sin agus féach ar anuairseobeidhmeagvotail.eu, gabh ort féin vóta a chaitheamh agus iarr ar do mhuintir agus ar do chairde a bheith rannpháirteach leat.

Is ea, an uair seo beidh mé ag vótáil